PARKPARKs Persondatapolitik & GDPR

Nyheder - topbillede

Persondatapolitik

Revideret juni 2020

PARKPARKs Persondatapolitik

Persondatapolitikken gør rede for de forskellige kategorier af personoplysninger, som PARKPARK indsamler, hvorfor PARKPARK indsamler disse oplysninger og hvad PARKPARK bruger personoplysningerne til i forbindelse med Tjenesterne: PARKPARKs mobilapplikation (“App’en”) og PARKPARKs hjemmeside (“Website”).

Formålet, med denne Persondatapolitik, er at give dig mulighed for at udøve dine rettigheder.

PARKPARK behandler og håndterer personoplysninger i overensstemmelse med gældende regler om databeskyttelse. Medmindre andet fremgår af denne Persondatapolitik, er PARKPARK dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

”Personoplysninger” er alle oplysninger relateret til en fysisk person, der kan bruges til direkte eller indirekte at identificere personen, betragtes som personlige data, f.eks. navne, fotografier, telefonnumre, email-adresser, bilregistreringsplader og GPS-koordinater.

1. Hvornår indsamler PARKPARK oplysningerne?

De personoplysninger, der kan behandles, består primært af oplysninger, som du, direkte eller indirekte, afgiver til PARKPARK, for eksempel når du ansøger om oprettelse af en konto hos PARKPARK, når du bruger Tjenesterne, App’en og Websiten, og når du i øvrigt er i kontakt med PARKPARK.

Vi indsamler tillige personoplysninger med offentlige registre, bl.a. motorregistret, for at krydstjekke vores kunderegister og dermed sikre, at vores oplysninger er nøjagtige og opdaterede. Vi bruger endvidere de oplysninger, vi får fra de offentlige registre i vores kommunikation med dig og i de tilbud, vi sender til dig.

2. Formål med behandling af personoplysninger

PARKPARK indsamler dine personoplysninger med henblik på følgende:

A. Behandling af ansøgning om oprettelse af en konto

PARKPARK behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din ansøgning om oprettelse af en konto hos PARKPARK.

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fx navn, kundenummer, mobilnummer, registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, email, telefonnummer

Betalingsoplysninger, fx betalingsmetode og andre relevante oplysninger

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at PARKPARK kan opfylde sine forpligtelser over for dig i overensstemmelse med de betingelser, der gælder for Tjenesterne.

Opbevaringsperiode: Personoplysninger opbevares i så lang tid som behandlingen af ansøgningen varer.

B. PARKPARK’s tjeneste

PARKPARK behandler dine personoplysninger for at kunne yde Tjenesterne. Hvis du har givet App’en adgang til tjenester, der anvender din placering, indsamler PARKPARKs oplysninger om din mobiltelefons geografiske placering.

Hvis du ansøger om en erhvervskonto, hvor du betaler med faktura, vil vi behandle dine personoplysninger med henblik på at foretage en kreditvurdering.

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fx navn, kundenummer, mobilnummer, registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, email, telefonnummer

Parkeringsoplysninger, fx starttid/sluttid og områdekode

Transaktionsoplysninger, fx parkeringsafgift og afgifter vedrørende Tjenesterne

Tekniske oplysninger, fx hvilken enhed, der bruges og mobiltelefonens unikke ID

Oplysninger om placering, fx din placering i et givent tidsrum på grundlag af din mobiltelefons placering, startposition, valgte destination og rute

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at PARKPARK kan opfylde sine forpligtelser over for dig i overensstemmelse med de betingelser, der gælder for Tjenesterne.

Behandling af placeringsbaserede oplysninger er – hvis behandlingen ikke er nødvendig for den pågældende Tjeneste – baseret på din tilladelse, som du giver os ved at aktivere de placeringsbaserede oplysninger i App’en på din mobiltelefon. Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til at PARKPARK indsamler, behandler og deler de placeringsbaserede oplysninger ved slå funktionen “tillad brug af placering” fra på din mobiltelefon.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne behandles med henblik herpå så længe kunderelationen varer og i en periode på 36 måneder, eller for erhvervskunders vedkommende 5 år herefter med henblik på at opfylde PARKPARKs legitime interesse i at forsvare, fastlægge eller gøre eventuelle retskrav gældende.

C. Kommunikation og tilbud

PARKPARK behandler dine personoplysninger for at kunne kommunikere med dig omkring Tjenesterne og for at kunne sende tilbud til dig vedrørende PARKPARKs og PARKPARKs samarbejdspartneres produkter og services. Ved at give dit samtykke i PARKPARKs App tilmelder du dig vores elektroniske markedsføring af vores egen og partners varer og tjenester. Du har ret til, på hvert et tidspunkt, af afmelde dig fra at modtage markedskommunikation på email gennem at ’Unsubscribe’.

PARKPARK indestår for, at markedsføring rettet direkte mod dig overholder gældende lovgivning, regler, adfærdskodeks og etiske regler for markedsføring.

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fx navn, kundenummer, mobilnummer, registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, email, telefonnummer

Lovgrundlag

Samtykke med PARKPARKs handelsbetingelser

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne opbevares med henblik herpå så længe kunderelationen varer og i 12 måneder herefter. Opbevaringsperioden for IP-adressen er beskrevet i vores cookie politik. 4

D. Undersøgelser

PARKPARK behandler dine personoplysninger for at lave undersøgelser vedrørende PARKPARK og Tjenesterne, eksempelvis ved at bede om feedback og tilbagemeldinger gennem App’en og på e-mail.

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fx navn, kundenummer, mobilnummer, registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, email, telefonnummer

Kommunikation, fx oplysninger vedrørende dine spørgsmål og vores svar

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde PARKPARKs legitime interesse i at gennemføre undersøgelser.

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne behandles med henblik herpå i en periode på tre (3) måneder regnet fra tidspunktet for undersøgelsen. Generelle tilbagemeldinger, der ikke indeholder personoplysninger, kan opbevares indtil andet besluttes.

E. Opfølgning og evaluering

PARKPARK behandler dine personoplysninger for at kunne udarbejde forskellige rapporter og statistikker med henblik på at følge op på og evaluere Tjenesterne og vores samspil med dig.

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fx registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, email, telefonnummer

Parkeringsoplysninger, fx starttid/sluttid og områdekode

Tekniske oplysninger, fx hvilken enhed, der bruges og en mobiltelefons unikke ID

Brug, fx hvordan du bruger App’en eller navigerer på vores Website (også når du er logget ind)

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde PARKPARKs legitime interesse i at følge op på og evaluere vores Tjenester og samspil med dig.

Opbevaringsperiode: Statistikker indeholder ikke personoplysninger og vil, som udgangspunkt, blive opbevaret indtil andet besluttes.

F. Spørgsmål

PARKPARK behandler personoplysninger for at kunne svare på dine spørgsmål på forskellige kanaler, eksempelvis når du kontakter PARKPARKs kundeservice.

For kunder:

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fx navn, kundenummer, mobilnummer, registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, email, telefonnummer

Parkeringsoplysninger, fx starttid/sluttid og områdekode

Tekniske oplysninger, fx hvilken enhed, der bruges og en mobiltelefons unikke ID

Transaktionsoplysninger, fx parkeringsafgift og afgifter vedrørende Tjenesterne

Finansielle oplysninger, f.eks. kontonummer

Kommunikation, fx data vedrørende dine spørgsmål og vores svar.

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde PARKPARKs legitime interesse i at kunne besvare dine spørgsmål og yde den fornødne kundeservice.

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne opbevares med henblik herpå i en periode på seks (6) måneder regnet fra tidspunktet for kommunikationen. Personoplysninger vedrørende vores kontakt med dig opbevares så længe kunderelationen varer og i en periode på 36 måneder, eller hvis du er erhvervskunde i 5 år herefter med henblik på at opfylde PARKPARKs legitime interesse i at forsvare, fastlægge eller gøre eventuelle retskrav gældende.

For brugere:

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fx navn, kundenummer, mobilnummer, registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, email, telefonnummer

Kommunikation, fx data vedrørende dine spørgsmål og vores svar.

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde PARKPARKs legitime interesse i at kunne besvare dine spørgsmål.

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne opbevares med henblik herpå i en periode på seks (6) måneder regnet fra tidspunktet for tidspunktet for kommunikationen.

G. Retlige forpligtelser

PARKPARK behandler personoplysninger for at opfylde de retlige forpligtelser, der er relevante for PARKPARK, herunder regnskabspligt.

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fx navn, kundenummer, mobilnummer, registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, email, telefonnummer

Parkeringsoplysninger, fx starttid/sluttid for parkering og områdekode

Tekniske oplysninger, fx hvilken enhed, der bruges og en mobiltelefons unikke ID

Transaktionsoplysninger, fx parkeringsafgift og afgifter vedrørende Tjenesterne

Kommunikation, fx oplysninger vedrørende dine spørgsmål og vores svar

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at PARKPARK kan opfylde sine forpligtelser i henhold til lovgivningen og andre bestemmelser.

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne opbevares i så lang tid det er nødvendigt for overholdelse af retlige forpligtelser.

H. Etablere, forsvare og gøre retskrav gældende

PARKPARK behandler personoplysninger for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, eksempelvis i forbindelse med tvister eller retslige skridt.

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fx navn, kundenummer, mobilnummer, registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, email, telefonnummer

Parkeringsoplysninger, fx starttid/sluttid for parkering og områdekode

Tekniske oplysninger, fx hvilken enhed, der bruges og en mobiltelefons unikke ID

Transaktionsoplysninger, fx parkeringsafgift og afgifter vedrørende Tjenesterne

Kommunikation, fx oplysninger vedrørende dine spørgsmål og vores svar

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde PARKPARKs legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

I. Vedligeholdelse, beskyttelse og udvikling af  Tjenesterne

PARKPARK behandler personoplysningerne med henblik på at vedligeholde, beskytte og udvikle Tjenesterne herunder logge, udvikle, teste og forbedre vores Tjenester.

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fx navn, kundenummer, mobilnummer, registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, email, telefonnummer

Parkeringsoplysninger, fx starttid/sluttid for parkering og områdekode

Tekniske oplysninger, fx hvilken enhed, der bruges og en mobiltelefons unikke ID

Transaktionsoplysninger, fx parkeringsafgift og afgifter vedrørende Tjenesterne

Kommunikation, fx oplysninger vedrørende dine spørgsmål og vores svar

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde PARKPARKs legitime interesse i at kunne vedligeholde, beskytte og udvikle Tjenesterne.

Opbevaringsperiode: Personoplysningerne opbevares med henblik herpå så længe relationen med kunden varer og i så lang tid som PARKPARK opbevarer dine personoplysninger med henblik på det pågældende formål nævnt ovenfor. For så vidt angår udviklingen af Tjenesterne, bruges personoplysningerne kun til at anonymisere dem med henblik på at bruge oplysningerne i PARKPARKs testmiljø.

3. Dine rettigheder

Du har, i medfør af gældende lov om databeskyttelse, visse rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. PARKPARK behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt med henblik på at kunne opfylde dine rettigheder. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte PARKPARKs kundeservice. Se kontaktoplysningerne nedenfor.

3.1 Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om at få oplyst, hvis vi behandler personoplysninger, der vedrører dig, og få adgang til de personoplysninger, vi behandler, der vedrører dig. Du kan se nogle af dine personoplysninger ved at logge ind på din konto på App’en og på Websiten. Du kan bede om en kopi af dine personoplysninger ved at kontakte kundeservice.

3.2 Ret til berigtigelse

Hvis du mener, at dine personoplysninger hos PARKPARK er ukorrekte eller mangelfulde, kan du bede PARKPARK om at rette dem. Du kan rette nogle af dine personoplysninger ved at logge ind på din konto på App’en eller på Websiten.

3.3 Ret til indsigelse mod direkte markedsføring

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod PARKPARKs behandling af dine personoplysninger i forhold til direkte markedsføring, ligesom du kan afmelde fremtidige markedsføringstiltag ved at kontakte kundeservice.

3.4 Ret til indsigelse mod behandlingen af personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse, af grunde, der vedrører din egen særlige situation. Vi kan fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, selv i tilfælde, hvor du har gjort indsigelse mod behandlingen, hvis vi har vægtige legitime interesser, som går forud for dine interesser i beskyttelse af privatlivets fred.

3.5 Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)

Du har, i visse tilfælde, ret til at få dine personoplysninger slettet, fx hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, og PARKPARK ikke har nogen vægtige legitime grunde for behandlingen til at fortsætte med at behandle personoplysningerne. Dette gælder ikke, hvis vi fx skal opbevare personoplysningerne for at overholde vores retlige forpligtelser.

3.6 Ret til begrænsning af behandlingen

Du har, i visse tilfælde, ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du anmoder om begrænsning af behandlingen, er det ikke sikkert, at PARKPARK kan opfylde sine forpligtelser over for dig i den periode, hvor behandlingen af dine personoplysninger er begrænset.

3.7 Ret til dataportabilitet

Afslutningsvis har du ret til at få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret format og, hvis det er teknisk muligt, få overført personoplysningerne til en anden (dataportabilitet). Sammenlignet med retten til adgang, omfatter retten til dataportabilitet kun personoplysninger, som du selv har givet, og som vi behandler på visse retsgrundlag, som fx aftalen med dig (betingelserne).

4. Sikkerhed

PARKPARK tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. PARKPARK tager alle passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring eller beskadigelse. Adgang til personoplysningerne er på flere måder begrænset (eksempelvis ved krav om brugerautorisation og passwords, som kun gives til medarbejdere, som har behov for adgang til personoplysningerne for at kunne udføre deres arbejde). Andre sikkerhedsforanstaltninger omfatter kryptering, firewalls og fysiske begrænsninger og restriktioner for adgang til bygninger og akter.

5. Overførsel af personoplysninger til andre modtagere etc.

PARKPARK deler indsamlede personoplysninger med de følgende modtagere med de følgende formål. Modtageren er den dataansvarlige med henblik på dennes behandling af de personoplysninger, vi deler med dem, medmindre andet er anført nedenfor.

5.1 Parkeringsoperatører

Vi deler personoplysninger med parkeringsoperatører for at gøre det muligt for dem at kontrollere igangværende parkeringer og bekræfte parkeringer i deres områder. Vi videregiver i visse tilfælde geolokation til parkeringsoperatørens brug til statistiske formål. Retsgrundlaget for videregivelsen er, at det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Parkeringskontrol og bekræftelse af parkering

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, registreringsnummer

Parkeringsoplysninger, fx starttid/sluttid og områdekode

Oplysninger om placering. I tilfælde hvor bilens geografiske placering er nødvendig for at tjekke parkeringen, bliver oplysningerne om placeringen delt med parkeringsoperatøren

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde PARKPARKs legitime interesse i at kunne vedligeholde, beskytte og udvikle Tjenesterne.

Tjenesterne

Hvis du parkerer i et parkeringshus, bliver dit registreringsnummer eller delt mellem os, parkeringsoperatøren og eller leverandøren af nummerpladelæsning for at starte og slutte parkeringen hos PARKPARK.

5.2 Betalingsmodtager og betalingsservice

Hvis betaling sker med faktura, bliver personoplysningerne delt med udbydere af fakturaservices, og i visse tilfælde med inkassofirmaer, således at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, der gælder for Tjenesterne vedrørende betaling med faktura.

Hvis betaling sker gennem et leasingselskab, bliver dine personoplysninger og parkeringsoplysninger delt med leasingselskabet med henblik på at knytte betalingen til din bil som leaset gennem leasingselskabet.

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, registreringsnummer

Kontaktoplysninger, fx adresse, e-mail, telefonnummer

Parkeringsoplysninger, fx starttid/sluttid og områdekode

Transaktionsoplysninger, fx parkeringsafgift og afgifter vedrørende Tjenesterne

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at PARKPARK kan opfylde sine forpligtelser over for dig i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, der gælder for Tjenesterne.

Hvis betalingen sker ved brug af kort eller digitale betalingsmåder (fx ApplePay og MobilePay eller lignende) deler vi kun beløb og fakturanummer for at gennemføre betalingen.

Personoplysninger

Identifikationsoplysninger, fakturanummer, transaktionsnummer

Lovgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at PARKPARK kan opfylde sine forpligtelser over for dig i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, der gælder for Tjenesterne.

5.3 Serviceudbydere

Med henblik på at opfylde formålet med behandlingen af dine personoplysninger kan PARKPARK dele dine personoplysninger med serviceudbydere. Disse serviceudbydere udbyder bl.a. følgende services til PARKPARK: informationsservices, telefonservices (PSMS), supportservices og IT-services såsom support, drift, forbedringer, udvikling og services til håndtering af forsendelser og produktion af kort. Serviceudbyderne har kun tilladelse til at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med PARKPARKs specifikke instrukser og må ikke bruge dine personoplysninger til egne formål. De er også forpligtet til at beskytte dine personoplysninger i henhold til lovgivningen og indgåede aftaler.

5.4 Andre modtagere

Udover de ovennævnte modtagere kan PARKPARK, hvis det er nødvendigt, dele dine personoplysninger med følgende modtagere:

Modtager

Offentlige myndigheder

Formål

Vi deler dine personoplysninger med myndighederne med henblik på opfyldelse af retlige forpligtelser.

Lovgrundlag

Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af retlige forpligtelser.

Domstole, eksterne rådgivere og modparter

Vi kan overføre personoplysninger til andre parter i tilfælde af tvister.

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde PARKPARKs legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

Retshåndhævende myndigheder, herunder politiet

Vi kan dele personoplysninger med retshåndhævende myndigheder, herunder politiet, hvis vi har en retlig forpligtelse til at dele dine personoplysninger eller med henblik på en igangværende politimæssig efterforskning.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af retlige forpligtelser eller for at opfylde vores legitime interesse i at bidrage til en igangværende politimæssig efterforskning ved anmodning herom.

Potentielle købere og sælgere

Vi kan dele personoplysninger med potentielle købere og sælgere i forbindelse med en overdragelse af hele eller dele af vores virksomhed eller i forbindelse med en fusion.

Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at gennemføre en virksomhedsovertagelse eller en fusion.

6. Hvor opbevares mine informationer?

I det omfang PARKPARK behandler dine personoplysninger, bliver personoplysningerne opbevaret på servere, der er placeret i EU/ EØS.

Vores serviceudbydere er i visse tilfælde placeret uden for EU/EØS. Til beskyttelse af dine personoplysninger sørger PARKPARK for de fornødne garantier, herunder databeskyttelsesaftaler, som kræver, at modtageren beskytter dine personoplysninger i samme omfang som PARKPARK eller, ved overførsel af personoplysninger til USA, at modtageren er certificeret iht. Privacy Shield rammeaftalen. Du har med virkning fra 25. maj 2018 ret til at få oplyst, hvilke lande uden for EU/EØS, dine personoplysninger bliver overført til, og til at få en kopi af de garantier, som PARKPARK har givet med henblik på at beskytte dine personoplysninger.

8. Cookies

PARKPARK bruger cookies for at optimere Tjenesterne, for at foretage statistiske evalueringer og analyser og til markedsføringsformål. En cookie er en tekstfil, der lagres på fx din computer eller mobilenhed, og som gør det muligt at identificere din computer eller mobiltelefon. Cookies hjælper PARKPARK med at tilpasse eksempelvis App’en og Websiten til dine krav som bruger af PARKPARKs Tjenester. Du kan læse mere om det i vores cookiepolitik.

9. Ændringer til PARKPARKs persondatapolitik

PARKPARK kan til enhver tid ændre Persondatapolitikken. Hvis der foretages ændringer i PARKPARKs Persondatapolitik, som medfører ændringer i hvordan 14 PARKPARK behandler dine personoplysninger, fx indsamling af yderligere personoplysninger til de angivne formål eller behandling af personoplysninger til nye formål, vil PARKPARK oplyse dig om ændringerne på bl.a. Websiten, App’en eller på e-mail. PARKPARK anbefaler, at du med jævne mellemrum læser PARKPARKs Privatlivspolitik for at få de seneste oplysninger om hvordan PARKPARK behandler dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til PARKPARKs Persondatapolitik skal du kontakte PARKPARKs kundeservice.

E-mail adresse: dbo@parkpark.dk

 

Du kan hente PARKPARK’s Persondatapolitik på PDF her.

© Copyright 2021. All Rights Reserved