PARKPARKs kommentar til Højesterets dom af 17. februar 2022, hvori en Parkeringsoperatør dømmes til bære risikoen for at en kunde brugte en betalingsapp til at betale i et andet område end det relevante.

Vi har, hos PARKPARK fundet det relevant at forklare lidt om baggrunden for denne sag, understrege de forskellige roller som forskellige aktører spiller i markedet og i teknologien og endelig redegøre hvad PARKPARK gør for at undgå at vores parkanter føler sig dårligt vejledt.

Betalingsapps <> Parkeringoperatører

For PARKPARK er det væsentlig at påpege at vi ikke udsteder parkeringsbøder. PARKPARK er, ligesom Easypark, en betalingsapp til parkering og ikke en Parkeringsoperatørerne (som fx Apcoa). Parkeringsoperatørerne er dem der udsteder P-bøder.

Det er i altid PARKPARK interesse at brugerne af vores app ikke pålægges unødige, uretfærdige og fejlagtige parkeringsbøder når de betaler parkering med PARKPARK, og vi gør en del for udgå det og for at uddanne vores parkanter.

 

Positionering med mobiltelefon

En position kaldes ofte en GPS-position. Men det er faktisk ikke helt korrekt.

Apps som PARKPARK (eller Easypark) har ikke en funktion til positionering, men benytter mobiltelefonernes almene positionering. Rent teknisk sker der det, at app’en spørger telefonen om en position og får et svar. Mobiltelefoner benytter forskellige teknikker til positionering, fx identifikation af kendte WiFi netværk, triangulering af mobilmaster og i sidste ende den indbyggede GPS.

Desværre er positioneringsfunktionen i nogle telefoner ikke helt så god som vi kunne ønske. De er i nogle tilfælde langsomme og i de værste tilfælde upræcise. Ikke overraskende, er det PARKPARKs erfaring at de dyreste telefoner på markedet ofte de bedste – også til positionering.

 

Parkanternes position

Den position, der vises i app’ens kort, er altså resultatet af en positionering med en vis usikkerhed. Som bruger, kender vi det alle sammen: Først vises en position med en stor blå cirkel, derpå bliver den cirkel mindre og til sidst viser den positionen som en prik.

Det er den position at brugeren af betalingsapp’en skal forholde sig til. Men, brugeren må endvidere sikre sig, at det område, som vælges inde i app’en også rent faktisk svarer til det område som brugeren parkerer på, ved at se sig omkring og forholde sig til den skiltning der er i området.

Det sidste er det vigtigste, og ansvaret for det, påhviler brugeren selv.

PARKPARK gør opmærksom på ansvaret

Højesterets afgørelse går på at betalingsapp’en Easypark ikke har gjort opmærksom på at positioneringen kan være upræcis og at ansvaret for at vælge det korrekte parkeringsområde påfalder kunden selv. Hverken i app’en eller i Handelsbetingelserne.
Derfor er dommen faldet ud sådan at Apcoa ikke må fastholde den parkeringsbøde der er udstedt.

Ville det også kunne ske med PARKPARK app’en? Ja, det ville det, som vi har redegjort i denne artikel. Derfor har vi siden 2020 haft denne tekst i app’en:

OBS: Din mobil’s lokation kan være upræcis
Den lokation PARKPARK viser i app’en er vejledende. Tjek venligst om det valgte område matcher skiltningen på stedet hvor du vil starte en parkering. I app’en oplyser vi dig om pladsen er privat eller kommunal. Ansvaret for at vælge korrekt P-område er altid dit.

…og endvidere:

Vær opmærksom på visse P-pladser
som ligger i en kommunal P-zone og/eller tæt på andre P-pladser.

Tilsvarende gør vi tydeligt opmærksom på følgende i vores Handelsbetingelser:

9.2.     Når Kunden lader lokaliseringsfunktionen i PARKPARKs App foreslå et område, er det Kundens ansvar at sikre, at det foreslåede område er korrekt. Kunden kan kun bruge lokaliseringsfunktionen til at foreslå et område, når Kunden er i bilen eller i den umiddelbare nærhed af bilen. Det er dog til enhver tid Kundens ansvar at sikre at parkeringen startes i det korrekte område. 

9.3.     PARKPARKs Tjenester kan anvendes på parkeringspladser, -områder og -zoner, som fremgår af PARKPARKs App og som ofte er udstyret med PARKPARKs skiltning på eller rundt om betalingsautomaterne. I tillæg hertil er der kommunal parkering hvor der ikke skiltes specifikt med PARKPARK med hvor PARKPARK viser det kommunale område i app’en. PARKPARKs Kunder skal følge regler og bestemmelser, som er specificerede af ethvert bystyre (kommune) og/eller parkeringsselskab.

 

Vi forbedrer os løbende…

PARKPARK arbejder i øvrigt løbende på at forbedre både app’en, brugeroplevelse og positionering – men vi er bare begrænset af mobiltelefonen, og derfor kan vi ikke gøre andet end at gøre brugeren opmærksom på problemet og ansvaret.

Når det er sagt, så oplever vi at antallet af henvendelser vi får om upræcis positionering er stærkt faldende, og i talt med at flere og flere får bedre og bedre telefoner, så tror vi at problemet også på et tidspunkt vil forsvinde helt.
I mellemtiden gør vi hvad vi kan for at sikre at vores kunder er så godt oplyste og uddannede som muligt.

© Copyright 2021. All Rights Reserved