Vilkår og betingelser

Dette henvisningsprogram tilbydes af PARKPARK A/S (CVR nr.35472738) (herefter også referereret til som ”PARKPARK”). Ved at tilmelde sig henvisningsprogrammet anses deltagerne for at have accepteret nedestående vilkår.

 

Optjening af parkeringsbonus ved henvisning

Henviste venner får den parkeringsbonus, der er angivet i henvisningsinvitationen eller det vedhæftede reklamemateriale, og det kan bruges til senere PARKPARK-parkering efter: (i) tilmelding via henvisningsprogrammet for at oprette en gyldig PARKPARK-konto, der overholder PARKPARKs vilkår og betingelser for PARKPARK-tjenesten og (ii) validering af telefonnummeret. Der skal registreres en gyldig betalingsmetode på PARKPARK-kontoen for at parkeringsbonussen kan tages i brug.

 

Er det tilfældet at PARKPARKs henvisningsprogram omfatter retten til, at både PARKPARK-brugeren og den henviste ven får parkeringsbonus, optjener PARKPARK-brugerne parkeringsbonus, der kan bruges til senere PARKPARK-parkering, hvis den henviste ven opretter en gyldig PARKPARK-konto, der opfylder PARKPARKs almindelige vilkår og betingelser.

 

Ved brug af PARKPARKs henvisningsprogram anerkender og accepterer PARKPARK-brugeren, der foretager henvisningen, at vedkommende kender den henviste ven, som modtager henvisningen.

PARKPARK brugeren står til ansvar for, at den nødvendige data til henvisningsprogrammet, for den henviste ven er korrekt.

 

 

Begrænsninger

Den henviste PARKPARK-bruger og/eller den henviste ven krediteres parkeringsbonusbeløbet eller parkeringsbonustiden, der er beskrevet i henvisningsprogrammet eller det medfølgende reklamemateriale.

 

Indløsning af parkeringsbonus

Parkeringsbonus kan kun indløses via henvisningsprogrammets anvisninger.

Parkeringsbonussen kan kun aktiveres ved oprettelse til en af PARKPARKS produkter: P15 eller P50.
Parkeringsbonussen kan kun anvendes til parkering via PARKPARK-appen indenfor 30 dage fra dens udstedelsesdato. Parkeringsbonussen udløber automatisk efter 30 dage. Parkeringsbonus er kuponer, der udstedes som reklame, og de har derfor ingen kontant værdi og må ikke overføres eller ombyttes til kontanter. 

 

Skat

Deltageren hæfter for eventuelle skatter og afgifter, der kan opstå ved indløsning eller brug af parkeringsbonus.

 

Opsigelse og ændringer

Uanset hvilken grund må PARKPARK når som helst midlertidigt afbryde eller opsige henvisningsprogrammet eller en deltagers evne til at deltage i henvisningsprogrammet.

 

Midlertidige afbrydelser

PARKPARK forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde PARKPARK-konti eller fjerne parkeringsbonus, hvis PARKPARK konstaterer aktivitet, som PARKPARK har grund til at mene, er misbrug svig eller overtræder PARKPARKs almindelige vilkår og betingelser eller vilkår og betingelser for PARKPARKs henvisningsprogram.

 

PARKPARK forbeholder sig ret til at gennemgå og undersøge alle henvisningsaktiviteter og midlertidig afbryde deltageres PARKPARK-konti. PARKPARK forbeholder sig også ret til at ændre henvisninger efter eget skøn, således som det anses som rimeligt og passende. Omfanget, udvalget og typen af tjenester og produkter, som deltageren må få ved indløsning af parkeringsbonus, kan når som helst ændres.

 

Opdateringer af vilkårene

PARKPARK har ret til når som helst at opdatere disse vilkår og betingelser for PARKPARKs henvisningsprogram uden forudgående varsel. Hvis disse vilkår ændres, vil dette blive meddelt på PARKPARKs websted, i appen eller på andre digitale kommunikationskanaler, hvor PARKPARKs henvisningsprogram omtales. Fortsat deltagelse i henvisningsprogrammet efter en hvilken som helst ændring udgør samtykke til en sådan ændring.